Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽIVOTOPIS

  
 
 
Narodila jsem se 21. 9. 1979 v Kroměříži, kde jsem studovala
v letech 1994 – 2000 hru na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského ve třídě Mgr. Heleny Zahradníčkové. Studium na konzervatoři jsem ukončila provedením Klavírního koncertu č. 2
c moll op. 18 Sergeje Rachmaninova se školním symfonickým orchestrem. Dále jsem pokračovala v letech 2000 - 2005 ve studiu na JAMU v Brně ve třídě Prof. Jiřího Skovajsy a taktéž na VŠMU, kde jsem v roce 2004 studovala na stáži u Prof. Mariána Lapšanského. Dne 2. 11. 2004 jsem provedla společně s Moravskou filharmonií Olomouc Koncert g moll op. 33 Antonína Dvořáka.

 

Zúčastnila jsem se řady soutěží jako sólistka (Smetanovská soutěž
v roce 1996 a 2001), Piano Bratislava – 1999 (postup do finále), Soutěž konzervatoří – 1999 (3. cena), Soutěž k výročí F. Schuberta
a J. Brahmse v Brně – 1997 (1. cena a Ceny za nejlepší provedení skladeb J. Brahmse a O. F. Korteho), Soutěž Bohuslava Martinů – 2002 (čestné uznání), Beethovenova soutěž v Hradci nad Moravicí – 2003 (2. cena), Janáčkova soutěž v Brně – 2004 (1. cena a Ceny za nejlepší provedení skladeb L. Janáčka a B. Martinů), Soutěž
V. Nováka v Kamenici nad Lipou – 2010 (2. cena), Mezinárodní Janáčkova soutěž Brno - 2012, Art Duo Competition Vienna - 2012 (2. cena), Concorso Riviera della Versilila "Daniele Ridolfi" v italském Viareggiu - 2013 (1. cena), ale také jako korepetitorka (Celostátní soutěž dechových nástrojů v Ostravě, Celostátní soutěž smyčcových nástrojů v Teplicích, Porta musicae v Novém Jičíně – ceny za nejlepší klavírní doprovod, Concertino Praga 2001 – taktéž cena za nejlepší klavírní doprovod v národním kole soutěže).
 
V roce 2002 a 2003 jsem se zúčastnila Mezinárodních mistrovských kurzů v Luxembourgu, kde jsem studovala pod vedením rumunské pianistky Dany Protopopescu. V letech 2004 a 2008 jsem se účastnila kurzů The Tel-Hai International Piano Master Classes
v Izraeli, kde jsem měla možnost studovat ve třídách Victora Derevianka, Sontraud Speidel, Matti Raekallia a Gabriela Kwoka. Zároveň jsem na těchto kurzech obdržela 2. cenu a v roce 2008
1. cenu v soutěži o nejlepší interpretaci soudobé izraelské skladby. V březnu 2006 jsem se zúčastnila klavírních kurzů německé pianistky Sontraud Speidel v Ellwangenu. V následujícím roce jsem byla pozvána Brahmsovou společností k prestižnímu měsíčnímu studijnímu pobytu v Brahmsově domě v Baden-Badenu, kam jsem byla opětovně pozvána i v letech 2009 a 2011.
 
Každoročně vystupuji na recitálech jak sólových, tak i komorních.
V letech 2000 – 2007 jsem působila také jako korepetitor střídavě
v oborech flétna, housle a violoncello na Mezinárodních mistrovských kurzech na JAMU v Brně. V roce 2010 a 2011 jsem byla lektorkou na Klavírních interpretačních kurzech Zábřeh "Hudba ve městě J. E. Welzla". 
 
Již téměř 20 let se věnuji komorní hře a problematikou tohoto oboru a klavírních doprovodů se zabývám velkou měrou, o čemž svědčí
i má nepublikovaná práce Specifika práce klavírního doprovazeče na konzervatoři, stejně jako skripta Dějiny a literatura klavíru.
 
Pedagogické činnosti se věnuji od roku 1996, nyní učím na kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského Hru na klavír, Dějiny
a literaturu klavíru a věnuji se korepeticím se studenty. Spolupracuji také jako klavíristka s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně a jsem korepetitorkou na Mezinárodních houslových kurzech Bohuslava Matouška ve Zlaté Koruně.
Od roku 2008 jsem také korepetitorkou holešovského dětského pěveckého sboru Moravské děti.