Bývalí absolventi prof. Skovajsy s paní Naďou Skovajsovou